Jiu Jiang Yi Xin Machinery Co., Ltd.

Jiu Jiang Yi Xin Machinery Co., Ltd. is located at the intersection of Yangtze River and Beijing-Kowloon Railway in Jiu Jiang City, Jiang Xi Province China. Tourist summer resort, Lu